Opis

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie już po raz drugi stanie się organizatorem projektu Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej Vol 2. DOM. dofinansowanym z programu „Kultura Interwencje” Narodowego Centrum Kultury.

Wybór  tego tematu podczas realizacji kolejnych inicjatyw w Dynowie nie jest przypadkowy. Od wielu lat przewija się on podczas naszych wielu działań jako DOM kultury. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jego obliczom i znaczeniu w małej społeczności lokalnej oddalonej od Centrum – na peryferiach. Właśnie TU, gdzie stwierdzenie „mamy daleko do miasta” czasem budzi lęk. Wówczas stawiamy sobie pytanie: czy oddalenie od miasta nie oznacza dla nas jako wspólnoty oddalenia od kultury, edukacji, mediów. Czy w takiej sytuacji znaczenie „dom jako terytorium wspólnoty, ale także jedna z naczelnych idei kultury” również się od nas oddala? A przecież „to w nim negocjuje się sprawy życiowej wagi i dokonuje nieustannych wyborów wśród rodziny, sąsiadów, swoich i obcych, w otoczeniu przedmiotów codziennego użytku. Ostoja prywatności, ale również przestrzeń konfrontacji zachowań i kultur” (David Morley. Przestrzeń domu. Media, mobilność i tożsamość /okładka).

Za sprawą niniejszego zadania chcemy wzmocnić potencjał kulturowy dynowskiej społeczności lokalnej poprzez partnerskie działania członków tej społeczności z animatorami kultury, artystami i badaczami. A tym samym przypomnieć wspólnotowe znaczenie domu, istotność relacji sąsiedzkich i  rodzinnych. Realizację przygotowanych przez nas inicjatyw podzieliliśmy na dwa etapy:

I etap: I ETAP: „DOM – odkrywanie znaczeń (plener rzeźbiarski im. Bogusława Kędzierskiego w terminie: 3-13 sierpnia; Spacery fotograficzne po Dynowie pod nazwą „Dynów – dom otwarty na cztery strony świata” w terminie: 21-23 sierpnia)

II etap: II ETAP „DOM – siła społeczności: (widowisko plenerowe „Dynowskie Sobótki” w terminie: 5 września , Konferencja Małe Miasta: Dom Polski w terminie: 26 września)

Grafik projektu – Grzegorz Kijanka
Grafik, artysta-rysownik, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, specjalizacja grafika projektowa. W 2009 roku obronił dyplom w pracowni prof. Tadeusza Nuckowskiego. Zajmuje się Projektowaniem nowoczesnej grafiki i realizacją niestandardowych projektów związanych z wystrojem, drukiem oraz identyfikacją wizualną. Stosuje absurdalne zestawienia segmentów o przeciwstawnym znaczeniu z ostro wchodzącą kreską. Od 2012 r. prowadzi pracownie graficzną Kijanka Studio, od 2015 r. współpracuje z agencją reklamową RP-REKLAMA. Jest twórcą identyfikacji wizualnej Browaru Grodzkiego Przemyśl, wystroju Kawiarni Artystycznej w Przemyślu, wystaw indywidualnych: ,,Analiza jaźni’’, ,,Myśli przekształcone”, ,,RED33”, ilustracji oraz okładki do ,,Poematu podkarpackiego Wrzosowisko”, grafiki do kasety MC USTRZYKI 80/90, plakatów, okładek zespołów Burek! Dobry Pies, OSC. Jest Uczestnikiem Programu praktyk zawodowych organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Charakterystycznymi dla Grzegorza środkami wyrazu są deformacje kształtów, ekspresyjne kolory z przewagą koloru błękitnego, żółtego, czerwonego, oraz zestawienia urastające do rangi symboli – elementów rzeczywistości. W swoich pracach Grzegorz odwołuje się do takich artystów jak Salvador Dali, Max Ernst, Gustave Dore, Witkacy, Jan Marcin Szancer, Władysław Hasior, Stanisław Szukalski, Marian Kruczek, Jan Svankmajer. Prace Grzegorza znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.