Opis

Uprzejmie informujemy, że Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2017 na realizację projektu: „Daleko do miasta”: narracje o kulturze lokalnej.

„Daleko do miasta” to wielokierunkowe przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału kulturowego małych społeczności lokalnych poprzez partnerskie działania członków tych społeczności z animatorami kultury i badaczami. Zakładamy, że współdziałanie tych trzech stron wyzwoli zasoby kulturowe tych społeczności.

W tym celu chcemy przeprowadzić działania dwuetapowo:

I ETAP „siła społeczności” w terminie od 5.VI do 31.VIII: przygotowanie, realizacja i dokumentacja widowiska „Sobótki” z udziałem międzypokoleniowej grupy mieszkańców Dynowa i okolic.

Widowisko plenerowe „Sobótki” odbędzie się 24 czerwca, o godz. 20.30 przy ul. Sanowej w Dynowie/ zakole Sanu

II ETAP „siła kultury lokalnej” w terminie od 04.09. do 28.10.: popularyzacja dobrych praktyk które zakładają współpracę animatorów i badaczy dla rozwoju kultury lokalnej. W tym celu zorganizowane zostanie ogólnopolskie seminarium dla animatorów kultury, badaczy oraz ludzi związanymi z mediami w terminie od 29.IX do 01.X br. połączone z dyskusją ekspercką i warsztatami. Ponadto zorganizujemy 3 Wieczory Inspiracji, w tym warsztaty antropologii praktycznej dla dzieci.

Przekonaliśmy się w 2015 r. organizując największy etnoperformens na Podkarpaciu w ramach projektu „Tam, gdzie jeszcze pieją koguty etnoperformens weselny”, że ludzie pragną „żywego uczestnictwa” szczególnie w miejscach, gdzie mają „daleko do miasta”. Właśnie TU potrzebujemy kulturę „zobaczyć, odczuć na sobie” poprzez osobiste doświadczenie.

Daleko do miasta nie oznacza daleko do kultury, wręcz odwrotnie. Urzeczywistnienie tych zbiorowych i indywidualnych pragnień ludzi, którym bliska jest kultura w której się wychowali, gromadzenie dokumentacji z przebiegu działań i dzielenie się nią z innymi staje się najważniejszym celem kolejnego projektu realizowanego w Dynowie.

Dyrektor MOK w Dynowie

Aneta Pepaś-Skowron

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *