Zadomowić byka dla Dynowa

Zakończył się ostatni etap projektu, czyli montaż tabliczek. Dzięki pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie prace artystów uczestniczących w I plenerze rzeźbiarskim zostały profesjonalnie przygotowane do montażu i usytuowane w wybranych miejscach. Dziękujemy też Dawidowi Kędzierskiemu Denver za przekazanie nam i przygotowanie drewnianych belek oraz desek pod montaż tabliczek informacyjnych.
Kolejnym krokiem będzie spacer z mieszkańcami Dynowa i spotkania przy każdej z rzeźb.

fot. Daniel Gąsecki

11 września rzeźby, które powstały podczas I pleneru rzeźbiarskiego zostały przewiezione przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie na warsztat w celu zamontowania do nich metalowych elementów. Dzięki temu prace artystów zostały bezpiecznie ustawione w przestrzeniach miasta.

Przedstawiamy owe miejsca, dziękując jednocześnie ich gospodarzom za wyrażenie zgody na „zadomowienie rzeźb” (Burmistrzowi Miasta Dynów, Wspólnocie Mieszkaniowej Kazimierza Wielkiego 1 i 3, Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku). Mamy nadzieję, że będziemy dbać o nie, bo przedstawiają BYKA – symbol naszego miasteczka. Od tego momentu akcję przenoszenia, ustawienia rzeźb oraz ich zaprezentowanie mieszkańcom Dynowa nazywamy „Zadomowienie byka dla Dynowa”.

1. Praca Mariusza Mogilanego zadomowi się przy Urzędzie Miasta Dynów;
2. Praca Dawida Kędzierskiego zadomowi się przy ul. Kazimierza Wielkiego 1;
3. Praca Michała Mroczka zadomowi się przy ul. Kazimierza Wielkiego 3;
4. Praca Magdaleny Kędzierskiej zadomowi się na terenie Parku Miejskiego przy alejce w kierunku oficyny dworskiej;
5. Praca Sebastiana Warszawy zadomowi się na terenie Parku Miejskiego na przeciwko boiska wielofunkcyjnego;
6. Praca Jacka Wydrzyńskiego zadomowi się na terenie Osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 maja ( w okolicy placu zabaw)

Bardzo dziękujemy Dyrektorowi Arturowi Owsianemu i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej za pomoc w przewiezieniu i ustawieniu rzeźb w wybranych miejscach.