Program konferencji

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla zapraszają do udziału w konferencji:

Małe miasta. Dom polski

11.00 – 11.15 – Przywitanie gości (Przedstawiciel gospodarzy, Mariusz Zemło – Supraśl)

11.15 – 13.00 – SESJA I

 • mgr Sławomir Wnęk (Muzeum Ziemi Strzyżowskiej) – Dom Mycielskich w Wiśniowej od 1867 r.
 • dr Robert Borkowski (Dyrektor Biblioteki Publicznej, Głogów Małopolski) – Głogowska linia w drzewie genologicznym Lubomirskich
 • dr inż. Sabina Leska (Politechnika Wrocławska) – Ogród przy Domu Polskim na przykładzie majątku Łubieńskich w Zasowie
 • prof. Krystyna Romaniszyn (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – Dom utracony?
 • mgr Roman Zych (Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli) – Między plebanią, dworem, a chatą

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa 

14.00 -16.00 – SESJA II

 • prof. Wacław Wierzbieniec (Uniwersytet Rzeszowski) – Rodzinny dom polskich Żydów sprzed II wojny światowej – w świetle wspomnień i relacji
 • mgr Krystyna Dżuła (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Dynów) – Polski dom na wsi – okruchy dziecięcych wspomnień
 • mgr inż. Anna Leska (Dębica) – Archetyp domu polskiego na tle przemian pokoleniowych
 • mgr Walenty Kotula (Stowarzyszenie „Lasowiacy” w Głogowie Małopolskim) –  Rola domu i matki w wychowaniu dziecka – wspomnienia z dzieciństwa
 • prezes Wiesława Rybka (Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemni Futomskiej, Futoma) – Tradycje domu futomskiego
 • mgr Joanna Niewiadomska-Kocik (Uniwersytet Rzeszowski) – Środowisko rodzinne jako czynnik  stymulujący u dziecka potrzebę obcowania ze sztuką

16.00 – 16.30 – Przerwa na kawę/herbatę

16.30 – 18.20 – SESJA III

 • prof. Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski), Arkadiusz Leśniak-Moczuk (Uniwersytet w Białymstoku) – Prymitywne domostwo i wspólnota wiejska w Gruzji
 • mgr Katarzyna Cesarz (Uniwersytet Rzeszowski) – Dom Władysława Pogody
 • mgr Ewelina Szumska (Uniwersytet Rzeszowski) – W poetyckim domu Adama Ziemianina
 • mgr Anna Mazurek (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, Przemyśl) – Kształtowanie się prawnej ochrony miru domowego na ziemiach polskich
 • mgr Aneta Pepaś-Skowron (Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie) – O efektach projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2 DOM” realizowanego w terminie lipiec-wrzesień 2020 w Dynowie

18.20 – Zakończenie konferencji

18.25-19.10 Koncert Kapeli Ludowej „Dynowianie” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie

Merytoryczną opieką nad konferencją sprawuje

Mariusz Zemło – prezes Stowarzyszenia Collegium Suprasliense, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Główne nurty zainteresowań: socjologia małego miasta, socjologia wiedzy, socjologia edukacji. Organizator lub współorganizator 8 konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz organizator 26 konferencji o zasięgu krajowym. Autor, redaktor lub współredaktor ponad 40 książek.

Koordynacja: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie/ Aneta Pepaś-Skowron

Konferencja „Małe miasta. Dom Polski” jest jedną z inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2. DOM.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2020”