Opis

Spacery fotograficzne „Dynów – dom otwarty na cztery strony świata: działanie animacyjno – badawcze”

Przedsięwzięcie jest proste z założenia i w praktyce: zaprosimy mieszkańców na fotograficzne spacery po Dynowie po hasłem „Dynów- dom otwarty na cztery strony świata”. Następnie spotkamy się „przy stole” aby rozmawiać, dyskutować, poznawać miasteczko z perspektywy „osobistych historii”. Spacery fotograficzne stają się okazją do przyjrzenia się naszemu miastu na nowo, do spojrzenia jak na własny dom. Efektem tych działań będzie wystawa zdjęć podczas konferencji „Małe miasta” 26 września oraz prezentacja Spacerów z narracjami na BLOGU niniejszego projektu.

Termin: 21-23 sierpnia

Ilość osób: 6 autorskich spacerów (min. 6 osób)

Fotograf: Aleksandra Rózga – fotoreportażystka, portrecistka. Realizowała zlecenia m. in. Muzeum Polin, Instytutu Pileckiego, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Fundacji Wszystkie Mazurki Świata, Fundacji Ja Wisła, Fundacji Laja. Zdjęcia kulinarne dla warszawskich restauracji tj. Bibenda czy Kanapa. Współpracuje z wieloma instytucjami i grupami kulturotwórczymi oraz indywidualnymi twórcami szeroko rozumianej kultury.
Portfolio: https://www.behance.net/ruuzgasterb9fc

Koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron