Opis

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla zapraszają do udziału w konferencji

„Małe miasta. Dom polski”

W bieżącym roku planujemy kolejną konferencję z cyklu „małe miasta” (siódmą na Podkarpaciu). Tematem tegorocznego spotkania będzie „Dom polski”. Tak szeroka formuła pozwoli odnieść się do bogatej gamy najróżniejszych wątków związanych z tradycją i współczesnością „domu polskiego”.

Proponowane obszary tematyczne:

 • wspólnota rodzinna, rodowa – istota, struktura, funkcje
 • rola: matki, ojca, babki, dziadka, krewnych…
 • dzieje rodzin, rodów
 • ścieżki życiowe i losy członków rodzin
 • tradycje, obyczaje i zwyczaje
 • szczególne święta, uroczystości, wydarzenia, zawirowania, kryzysy
 • wychowanie
 • kultura czasu wolnego
 • styl życia
 • architektura i wystroje „domu”
 • historie domów
 • otoczenie „domu” – parki, ogrody, elementy symboliczne
 • oraz inne aspekty pokazujące specyfikę „domu polskiego”

Planowane miejsce i termin konferencji: Dynów, 26 września 2020 r.

Z oczekiwaniem na zgłoszenia i na spotkanie

Aneta Pepaś – Skoworn, Mariusz Zemło

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: mok@dynow.pl lub mzemlo@gmail.com
do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Historia konferencji

Stowarzyszenie Collegium Suprasliense od 2000 r. organizuje corocznie konferencje naukowe poświęcone różnym aspektom związanym z funkcjonowaniem małych miast. Z założenia są to spotkania interdyscyplinarne w których biorą udział: pasjonaci małych ośrodków miejskich o różnym przygotowaniu profesjonalnym. Brali w nich udział m.in. historycy, socjologowie, pedagodzy, filozofowie, antropolodzy, religioznawcy, archeolodzy, językoznawcy. Zamysłem organizatorów jest rozpoznanie badanego fenomenu wszechstronnie z różnych perspektyw badawczych i metodologicznych. Odbyło się 20 takich konferencji na Podlasiu i 7 na Podkarpaciu. Ich owocem jest zestaw niżej załączonych publikacji

1/ Małe miasta. Historia i współczesność, M. Zemło, P. Czyżewski (red.), Collegium Suprasliense, Supraśl 2001, ss. 250.

2/ Małe miasta. Między tradycją a wyzwaniem przyszłości, M. Zemło (red.), Collegium Suprasliense, Supraśl 2002, ss. 422.

3/ Małe miasta. Przestrzenie, M. Zemło (red.), Collegium Suprasliense, Supraśl 2003, ss. 357.

4/ Małe miasta. Kultura i oświata, M. Zemło (red.), Collegium Suprasliense, Supraśl 2004, ss. 439.

5/ Małe miasta. Elity, M. Zemło (red.), Collegium Suprasliense, Supraśl 2005, ss. 479.

6/ Małe miasta. Religie, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2006, ss. 571.

7/ Małe miasta. Gospodarka, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2007, ss. 419.

8/ Małe miasta. Zabytki, M. Zemło, R. Dobrowolski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2009, ss. 467.

9/ Małe miasta. Społeczność, M. Zemło, Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2011, ss. 526.

10/ Małe miasta. Tradycje walk o niepodległość, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 451.

11/ Małe miasta. Perspektywa archeologiczna, M. Zalewski, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2014, s. 296.

12/ Małe miasta. Tożsamość, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2015, s. 549.

13/ Małe miasta. Osobliwości, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Sędziszów Małopolski-Supraśl 2016, s. 444.

14/ Małe miasta. Ślady przeszłości, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Strzyżów-Supraśl 2017, s. 551.

15/Małe miasta. Ogród słowa, teatru, muzyki, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Błażowa-Lublin-Supraśl 2018, ss. 370.

16/Małe miasta. W ogrodzie sztuk i działań twórczych, M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Błażowa-Lublin-Supraśl 2018, ss. 392.

17)Małe miasta. Codzienność, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Głogów Małopolski-Supraśl 2019, ss. 603.

Tematem wiodącym planowane spotkanie w Dynowie w 2020 roku jest „Dom polski”.

Merytoryczną opieką nad konferencją sprawuje

Mariusz Zemło – prezes Stowarzyszenia Collegium Suprasliense, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Główne nurty zainteresowań: socjologia małego miasta, socjologia wiedzy, socjologia edukacji. Organizator lub współorganizator 8 konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz organizator 26 konferencji o zasięgu krajowym. Autor, redaktor lub współredaktor ponad 40 książek.

Podsumowanie konferencji

W sobotę 26 września w Dynowie (obrady w Harcie) spotkali się miłośnicy małych miejcowści na Konferencji „Małe miasta. Dom Polski”.
Prof. Uniwersytetu w Białymstoku Mariusz Zemło od wielu lat realizuje na Podkarpaciu ( na terenie małych miasteczek) i w Supraślu cykl konferencji „Małe miasta”.

W Dynowie spotkali się przedstawiciele miast i miasteczek z wielu stron Polski. Prelegenci reprezentowali następujące instytucje i organizacje:
Samorządowe Muzeum Ziemi Strzyżowskiej;
Bibliotekę Publiczną w Głogowie Małopolskim;
Politechnikę Wrocławską;
Uniwersytet Jagielloński;
Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli;
Uniwersytet Rzeszowski;
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie;
Stowarzyszenie „Lasowiacy” z Głogowa Małopolskiego;
Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemni Futomskiej;
Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą;
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Uczestników konferencji przywitali: Burmistrz Miasta Dynów- Zygmunt Frańczak i Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy i Edukacji – Mariusz Zemło.

Poniżej przedstawiamy fragment informacji prasowej opracowanej przez Aleksandrę Fandrejewską-Tomczyk

„Większość z nas żyje w małych miejscowościach, a publikacje zwykle dotyczą tego jak żyje się w wielkich miastach – uważa Mariusz Zemło, socjolog, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pomysłodawca dynowskiej konferencji. Sobotnie spotkanie było dwudziestym dziewiątym. – Prof. Zemło zaczął organizować konferencje poświęcone współczesnemu i historycznemu życiu w małych miejscowościach w 2000 roku. Dotąd odbyło się 28 spotkań, siedem z nich – na Podkarpaciu. Konferencja w Dynowie była 29. Sesją. Zwieńczeniem każdej jest publikacja. Tak też stanie się w przypadku tej konferencji. Książka zostanie wydana w przyszłym roku.

Konferencja jest częścią projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej” Vol 2. DOM. Zorganizował go Miejski Dom Kultury w Dynowie.

– Dynów to niewielkie miasteczko. Od kilku lat tu mieszkam i szefuję Miejskiemu Domowi Kultury. Gdy jako MOK przygotowaliśmy się do realizacji projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej” zaczęliśmy się zastanawiać nad znaczeniem domu. Czy ze względu na to, iż z małego miasteczka jest daleko do kina, do teatru, na wystawę czy do uczelni, to pełni on inną rolę niż w dużym mieście? Czy pomaga rozbudzić ciekawość świata, zachować tradycję, staje się centrum kultury i sztuki. – opowiedziała Aneta Pepaś – Skowron, organizatorka projektu. I dodała: – Jeśli przed konferencją wydawało się nam, że tak jest, to po wysłuchaniu referatów wiemy już o tym na pewno”.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili sie do jej organizacji. Szczególnie Jednostce OSP w Harcie za udostępnienie Domu Strażaka. Kapeli Ludowej „Dynowianie” za wspaniały koncert. Paniom z firmy cateringowej „Malinowe Babeczki” za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników konferencji.

Dziękujemy Arkadiuszowi Banasiowi za profesjonalną obsługę multimedialną. A Jankowi Hadamowi za całodniową dokumentację fotograficzną. Firmie Jakuba Piskorka za realizację filmową a Januszowi Kędzierskiemu i Łukaszowi Dominowi za organizację wystawy, stoisk z publikacjami oraz sprawy organizacyjne. Jesteśmy wdzięczni wolontariuszom kultury za pomoc przy stoiskach z publikacjami podczas konferencji: Mai Kaczorowskiej, Hani Marszałek, Sabinie Banaś, Zosi Malinowskiej. Bardzo dziękujemy Basi Gudyka z Harty za sprawną organizację kuchni, wydawania posiłków i moc uśmiechu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje”