O nas

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie jest instytucją, działającą w obrębie placówek kulturalnych, oświatowych i sportowych miasta Dynowa. Prowadzi działalność w zakresie animacji życia kulturalnego na terenie miasta.

Ośrodek świadczy w szczególności usługi w zakresie:

  • upowszechniania wiedzy i sztuki,
  • nadzoruje i koordynuje amatorski ruch artystyczny,
  • jest organizatorem imprez rekreacyjnych i turystycznych.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. ks. Józefa Ożoga 10, 36-065 Dynów

Tel. stacjonarny: (16) 65 21 806

Dyrektor: Aneta Pepaś-Skowron: tel: 724-999-888
Główny Księgowy:
Barbara Porzuczek tel. 604-599-360
Asystent dyrektora ds. muzycznych:
Bartłomiej Pietrzak tel. 667-369-374
Asystent dyrektora ds. marketingu:
Łukasz Domin tel: 886-179-650

Strona internetowa: mok.dynow.pl
E-mail: mok@dynow.pl

NIP: 813-35-73-472

Numer Konta Bankowego: 29102042870000230201408954