Konferencja „Małe miasta. Dom Polski”.

W sobotę 26 września w Dynowie (obrady w Harcie) spotkali się miłośnicy małych miejcowści na Konferencji „Małe miasta. Dom Polski”.
Prof. Uniwersytetu w Białymstoku Mariusz Zemło od wielu lat realizuje na Podkarpaciu ( na terenie małych miasteczek) i w Supraślu cykl konferencji „Małe miasta”.

W Dynowie spotkali się przedstawiciele miast i miasteczek z wielu stron Polski. Prelegenci reprezentowali następujące instytucje i organizacje:
Samorządowe Muzeum Ziemi Strzyżowskiej;
Bibliotekę Publiczną w Głogowie Małopolskim;
Politechnikę Wrocławską;
Uniwersytet Jagielloński;
Podkarpackie Centrum Kształcenia Nauczycieli;
Uniwersytet Rzeszowski;
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie;
Stowarzyszenie „Lasowiacy” z Głogowa Małopolskiego;
Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemni Futomskiej;
Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą;
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Uczestników konferencji przywitali: Burmistrz Miasta Dynów- Zygmunt Frańczak i Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy i Edukacji – Mariusz Zemło.

Poniżej przedstawiamy fragment informacji prasowej opracowanej przez Aleksandrę Fandrejewską-Tomczyk

„Większość z nas żyje w małych miejscowościach, a publikacje zwykle dotyczą tego jak żyje się w wielkich miastach – uważa Mariusz Zemło, socjolog, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, pomysłodawca dynowskiej konferencji. Sobotnie spotkanie było dwudziestym dziewiątym. – Prof. Zemło zaczął organizować konferencje poświęcone współczesnemu i historycznemu życiu w małych miejscowościach w 2000 roku. Dotąd odbyło się 28 spotkań, siedem z nich – na Podkarpaciu. Konferencja w Dynowie była 29. Sesją. Zwieńczeniem każdej jest publikacja. Tak też stanie się w przypadku tej konferencji. Książka zostanie wydana w przyszłym roku.

Konferencja jest częścią projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej” Vol 2. DOM. Zorganizował go Miejski Dom Kultury w Dynowie.

– Dynów to niewielkie miasteczko. Od kilku lat tu mieszkam i szefuję Miejskiemu Domowi Kultury. Gdy jako MOK przygotowaliśmy się do realizacji projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej” zaczęliśmy się zastanawiać nad znaczeniem domu. Czy ze względu na to, iż z małego miasteczka jest daleko do kina, do teatru, na wystawę czy do uczelni, to pełni on inną rolę niż w dużym mieście? Czy pomaga rozbudzić ciekawość świata, zachować tradycję, staje się centrum kultury i sztuki. – opowiedziała Aneta Pepaś – Skowron, organizatorka projektu. I dodała: – Jeśli przed konferencją wydawało się nam, że tak jest, to po wysłuchaniu referatów wiemy już o tym na pewno”.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili sie do jej organizacji. Szczególnie Jednostce OSP w Harcie za udostępnienie Domu Strażaka. Kapeli Ludowej „Dynowianie” za wspaniały koncert. Paniom z firmy cateringowej „Malinowe Babeczki” za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników konferencji.

Dziękujemy Arkadiuszowi Banasiowi za profesjonalną obsługę multimedialną. A Jankowi Hadamowi za całodniową dokumentację fotograficzną. Firmie Jakuba Piskorka za realizację filmową a Januszowi Kędzierskiemu i Łukaszowi Dominowi za organizację wystawy, stoisk z publikacjami oraz sprawy organizacyjne. Jesteśmy wdzięczni wolontariuszom kultury za pomoc przy stoiskach z publikacjami podczas konferencji: Mai Kaczorowskiej, Hani Marszałek, Sabinie Banaś, Zosi Malinowskiej. Bardzo dziękujemy Basi Gudyka z Harty za sprawną organizację kuchni, wydawania posiłków i moc uśmiechu.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje”


Konferencja „Małe miasta. Dom polski”.

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla
zapraszają do udziału w konferencji „Małe miasta. Dom polski”

Miejsce obrad: Dom Strażaka w Harcie, Harta 144

Rejestracja do dnia 19.09.2020 https://forms.gle/FCQNqXNEsqQB76Rk6

Szczegółowy program konferencji:

10.30 – Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15 – Przywitanie gości (Przedstawiciel gospodarzy, Mariusz Zemło – Supraśl)

11.15 – 13.00 – SESJA I
• Sławomir Wnęk (Strzyżów) – Dom Mycielskich w Wiśniowej od 1867 r.
• Robert Borkowski (Głogów Małopolski) – Głogowska linia w drzewie genologicznym Lubomirskich
• Sabina Leska (Wrocław) – Ogród przy Domu Polskim na przykładzie majątku Łubieńskich w Zasowie
• Krystyna Romaniszyn (Kraków) – Dom utracony?
• Marzena Kruk (Lublin) – Dom pogranicza. Rodzina drobnoszlachecka na pograniczu polsko-ukraińskim w czasach wojennych

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 -16.00 – SESJA II
• Wacław Wierzbieniec (Rzeszów) – Rodzinny dom polskich Żydów sprzed II wojny światowej – w świetle wspomnień i relacji
• Roman Zych (Rzeszów) – Między plebanią, dworem, a chatą
• Anna Leska (Dębica) – Archetyp domu polskiego na tle przemian pokoleniowych
• Walenty Kotula (Głogów Małopolski) – Rola domu i matki w wychowaniu dziecka – wspomnienia z dzieciństwa
• Wiesława Rybka (Futoma) – Tradycje domu futomskiego
• Joanna Niewiadomska-Kocik (Sochaczew) – Środowisko rodzinne jako czynnik stymulujący u dziecka potrzebę obcowania ze sztuką

16.00 – 16.30 – Przerwa na kawę/herbatę

16.30 – 18.20 – SESJA III
• Krystyna Leśniak-Moczuk (Rzeszów) – Architektura, wystrój i otoczenie „domu” w małym mieście jako odniesienie dla środowisk wiejskich
• Katarzyna Cesarz (Rzeszów) – Dom Władysława Pogody
• Ewelina Szumska (Rzeszów) – W poetyckim domu Adama Ziemianina
• Anna Mazurek (Przemyśl) – Kształtowanie się prawnej ochrony miru domowego na ziemiach polskich
• Aneta Pepaś-Skowron (Dynów) – O efektach projektu „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2 DOM” realizowanego w terminie lipiec-wrzesień 2020 w Dynowie

18.20 – Zakończenie konferencji

18.25-19.10 Koncert Kapeli Ludowej „Dynowianie” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie

Dynowskie Sobótki za nami!

Stało się już tradycją w Dynowie, że wieczór sobótkowy być musi. Muzyka, śpiewy, tańce. Magia od Nas dla Was. W tym roku wyjątkowo we wrześniu, ale według nas był to najpiękniejszy pokaz jaki udało się przygotować do tej pory we współpracy z wieloma artystami, w tym mieszkańcami naszego miasteczka. Czuliśmy się wyjątkowo jako organizatorzy ale i atmosfera była domowa, swojska jak przy prawdziwie rodzinnym spotkaniu. Dziękujemy Wszystkim za obecność i słowa uznania. A teraz przedstawimy, tych którzy stworzyli dla Dynowa tę magię.

WYKONAWCY:

Zespół Lirepi: Marta Grzybowska i Mariusz Stępień
Teatr Ognia „AURORA” z Rzeszowa
Zespół sobótkowy:
Daniel Maziarz – gitara, flet
Wojciech Wołoszyński – piano
Piotr Dżuła – gitara basowa
Bartłomiej Pietrzak – perkusja
Wioletta Pietrzak – wokal

Dziękujemy Wioletcie i Bartłomiejowi Pietrzakom za udostępnienie miejsca „Studio Voice” w Bachórzu na miejsce prób zespołu.

Chór młodzieżowy prowadzony przez Wiolettę Pietrzak:

Otylia Hadam
Gabriela Żak
Julia Chrapek
Katarzyna Martowicz

Młodzież/ taniec:
Choreografia: Laura Lech
Organizacja grupy: Natalia Wanda

Natalia Wandas i Darek Tymowicz
Laura Lech i Oskar Kaniuczak
Amelia Kacprzuk i Michał Skałuba
Wiktoria Hadam i Michał Bazanowski
Kamila Sokolik i Jakub Chruścicki
Karolina Martowicz i Karol Motyka
Gabriela Marszałek i Marek Martowicz
Katarzyna Pyś i Mateusz Pawłowski
Łukasz Cymbalista

ORGANIZACJA
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
Koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Dynowa – Zygmunt Frańczak
Gmina Miejska Dynów

Identyfikacja wizualna: Grzegorz Kijanka
Dokumentacja filmowa: Jakub Piskorek
Dokumentacja fotograficzna: Daniel Gąsecki

Podziękowania:
Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za dofinansowanie inicjatywy;
Firmie TOTO SHOW za profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie sceny;
OSP Przedmieście za zabezpieczenie przeciwpożarowe i opiekę nad ogniskiem;
Firmie Sów-Pol za bezpłatne wypożyczenie parasolek, ławek i stolików imprezowych na okres dwóch miesięcy;
Wolontariuszom Kultury za pomoc przy zarządzaniu publicznością;
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie za pomoc w przygotowaniu miejsca imprezy;
Ekipie MOK: Januszowi Kędzierskiemu, Bartłomiejowi Pietrzakowi, Krzysztofowi Stodolińskiemu i Kevinowi Szybiakowi za koordynację sceny i miejsc dla publiczności oraz utrzymania porządku na miejscu imprezy;
Nadleśnictwu Dynów za bezpłatne przekazanie drewna na Sobótkę;
Leokadii i Januszowi Derdom „Bar nad Sanem” za przygotowanie posiłku dla całej sobótkowej Ekipy;
Pani Stefanii Kędzierskiej za pracowitość, uśmiech a przede wszystkim za pomoc w utrzymaniu porządku na terenie imprezy przed i po jej zakończeniu;

Dynowskie Sobótki odbyły się 5 września 2020 r. i są częścią projektu: „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2. DOM.

Dofinansowano ze środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2020”

Dynowskie Sobótki

Widowisko „Dynowskie Sobótki” składa się z dwóch części: muzycznej i tanecznej inspirowanej utworem „Pieśń świętojańska o Sobótce” aut. Jana Kochanowskiego oraz dynowskich poetów.

Najważniejszą częścią widowiska jest autorska muzyka Daniela Maziarza, który do utworu Jana Kochanowskiego stworzył niepowtarzalne aranżacje. Wartością nadrzędną jest sam tekst, który pisany w XVI w. niesie ponadczasowe treści. Zespół muzyków z Dynowa wraz z chórem młodzieżowym prowadzonym przez Wiolettę Pietrzak prezentuje wyjątkowy poziom muzyczny i wokalny.

Drugą część spektaklu stanowi taniec w wykonaniu młodzieży, która w tym roku samodzielnie pracuje nad choreografią oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Każda z etiud tanecznych wzbogaca widowisko o wrażenia wizualne: m.in. tańce gromadne przy ognisku z użyciem tradycyjnych ziół miłosnych, etiudy taneczne inspirowane tradycyjnymi tańcami z naszego regionu i oczywiście rzucanie wianków do Sanu w wykonaniu młodzieży.
Widowisko prowokuje do spojrzenia na tradycje sobótkowe jako ważny element integracji społeczności lokalnej, wartości płynące z tradycji konkretnego miejsca (okolice Sanu). Ponadto daje możliwości uczestnictwa w wydarzeniu, które przywołuje stare teksty w nowych aranżacjach muzycznych.

Program:
Godz. 18.00 etiuda taneczna w wykonaniu młodzieży nad rzeką San/ dawne „murki” przy ul. Plażowej. Następnie przejdziemy korowodem na teren Ośrodka „Błękitny San”/ pole namiotowe na dalszą część wieczoru sobótkowego.

18.30 Koncert zespołu sobótkowego wraz z chórem młodzieżowym

19. 30 Pokaz w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”

20.00 Koncert zespołu „Lirepi” z Bieszczad

21.00 Pokaz Teatru Ognia „Aurola” z Rzeszowa

WYKONAWCY:

Zespół Lirepi:
Skład: Marta Grzybowska i Mariusz Stępień
Lirepi – zespół muzyczny z Bieszczad. Na koncertach usłyszycie repertuar autorski tworzony przez oboje muzyków; folkowe, bieszczadzkie pieśni; covery poezji śpiewanej, bluesa, rocka.

Teatr Ognia „Aurola” z Rzeszowa
Mówią o sobie: „Jesteśmy grupą kobiet która tworzy spektakularne show porywające tłumy. Występujemy na wszelkiego rodzaju uroczystościach oraz imprezach. Gwarantujemy niesamowite emocje , świetną zabawę”

Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”
Dorobek Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl” to przede wszystkim roztańczona i rozśpiewana młodzież. Ta starsza, znajdująca się na uczelniach, często kontynuuje taniec w innych zespołach folklorystycznych. W grupach dziecięcych tańczą dzieci tancerzy z lat 80 – tych, a ich rodzice tańczą w grupie dorosłej, działającej od 6 lat. Celem naszym jest skupienie jak największej liczby dzieci i młodzieży, która w sposób artystyczny będzie krzewić w kraju i świecie piękno polskiego folkloru oraz przypominać tańce historyczne, dworskie, które przyczyniły się do kształtu wszystkich tańców.
KADRA „ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „PRZEMYŚL”
Kierownik – Lucyna Rudawska
Choreograf – Piotr Jop, Marek Kozak
Akompaniament i prowadzenie kapeli ludowej – Henryk Rudawski
Kostiumy – Anna Potoczna

Skład zespołu sobótkowego:

Daniel Maziarz – gitara, flet
Wojciech Wołoszyński – piano
Piotr Dżuła – gitara basowa
Bartłomiej Pietrzak – perkusja
Wioletta Pietrzak – wokal

Chór młodzieżowy prowadzony przez Wiolettę Pietrzak:

Otylia Hadam
Gabriela Żak
Julia Chrapek
Katarzyna Martowicz

Młodzież/ taniec:
Choreografia: Laura Lech
Organizacja grupy: Natalia Wanda

Natalia Wandas i Darek Tymowicz
Laura Lech i Oskar Kaniuczak
Amelia Kacprzuk i Michał Skałuba
Wiktoria Hadam i Michał Bazanowski
Kamila Sokolik i Jakub Chruścicki
Karolina Martowicz i Karol Motyka
Gabriela Marszałek i Marek Martowicz
Katarzyna Pyś i Mateusz Pawłowski
Łukasz Cymbalista

Inicjatywa jest częścią projektu: „Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2. DOM. Dofinansowano przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura-Interwencje 2020”

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie za dofinansowanie naszych inicjatyw.

Koordynacja: Aneta Pepaś-Skowron
Aut. plakatu: Grzegorz Kijanka / Studio Kijanka Przemyśl

Zapraszamy !!!

Uwaga !!! parking na ternie Ośrodka „Błękitny San”
Podczas widowiska obowiązują aktualne wymogi sanitarne (maseczki, dezynfekcja rąk).
Liczba miejsc ograniczona.

Spacery fotograficzne za nami.

W Dynowie w dniach 21-23 sierpnia odbyły się „Spacery fotograficzne – Dynów dom otwarty na cztery strony świata”. Mieszkańcy Dynowa spotykali się i rozmawiali z Aleksandrą Rózgą (fotografka) i Anetą Pepaś-Skowron (dyrektor MOK w Dynowie).

Autorskie, intymne spojrzenie na Dynów przyjmie kształt reportażu, opowieści o domu konkretnych ludzi, ale też o samym miasteczku.

Pomysłodawczyni spacerów Aneta Pepaś-Skowron kierowała się myślą, że niezależnie od tego z jakiego miejsca i domu wyjdziemy w świat „ostatecznie chodzi o to, żeby ciekawie, mądrze, lepiej żyć. Pozwolić sobie na „zakorzenienie/zadomowienie” w ludziach, w działaniu, w miejscu i tę wartość nieść dalej”.

Cała relacja fotograficzna oraz opowieść o DOMU już wkrótce na naszym blogu.